tik-tok instagram youtube radio
godło uczelnia liderów
wcag
Menu Dostępności (CTRL+U)

Wersja kontrastowa:

Alt + Z

Treść strony:

Alt + X

Nawigacja strony:

Alt + C

Mapa Witryny:

Alt + V

Budowanie i promocja marki

Nazwa kierunku: Budowanie i promocja marki
DOFINANSOWANIE DO STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DO 80%, A NAWET 100%
Forma studiów: hybrydowe
Liczba semestrów: 2

Cel studiów: Celem studiów jest przygotowanie uczestników do samodzielnego promowania własnej działalności gospodarczej oraz do pracy na stanowiskach specjalistów komunikacji (rzeczników biur i departamentów promocji) ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych trendów i nowych technologii w budowaniu relacji z klientem i otoczeniem.

Dla kogo?

  • małych i średnich przedsiębiorców a także dla wszystkich zatrudnionych, którzy chcą rozwinąć swoje kompetencje w zakresie budowania marki, promowania działalności swojej firmy i organizacji, wykorzystywania najnowszych technologii do promowania działalności a także rozwinąć umiejętności niezbędne w pracy na stanowiskach specjalistów ds. komunikacji i promocji.

W programie studiów znajdą się między innymi:

– Zarządzanie projektem

– Myślenie projektowe (Design Thinking)

– Tworzenie strategii komunikacyjnych

– Nowoczesne narzędzia promocyjne

Zajęcia będą prowadzone przez wykładowców – praktyków z wieloletnim doświadczeniem, m.in: dr Oliwię Tarasewicz-Gryt, dra hab. inż. Wiesława Ceterę, prof. UW, dra Wojciecha Topczewskiego

Zasady rekrutacji:

Złożenie w dziekanacie Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych następujących dokumentów:

  • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe pobrane z naszej strony internetowej
  • kopii dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu) lub poświadczonej kopii dyplomu ukończenia studiów wyższych

lub przesłanie wyżej wymienionych dokumentów drogą elektroniczną na adres mailowy dziekanatu dziekanatWNHiS@kans.pl, z zastrzeżeniem okazania oryginału dyplomu ukończenia studiów wyższych w późniejszym terminie.

O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń.

Cena: 4800 zł (możliwość płatności w ratach)

Pobierz podanie na studia podyplomowe 

Wybierz stopień

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Wybierz stopień

Wiemy, że wielu z naszych studentów to osoby, które pracują, mają rodzinę, obowiązki lub absorbujące hobby. Dlatego też, program studiów układamy w sposób, który gwarantuje nie tylko zdobycie niezbędnej wiedzy i umiejętności, ale również umożliwia pogodzenie nauki z życiem prywatnym.